Covid-19 fripladstilskud

Søg om fripladstilskud

Det er nu muligt at søge et særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19.

 

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19. Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

 

 

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

 A. Elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19.

 

B. Elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

 

 

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Ansøgning om Covid-19 fripladstilskud

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Det fulde administrationsgrundlag kan udleveres ved henvendelse til kontoret.

Der ansøges ved at udskrive, udfylde og underskrive ansøgningsskema, der ligger her på siden. Skemaet skal afleveres til kontoret senest 15/6. Ansøgningen underskrives på tro og love.

Det bevilgede tilskud modregnes skolepengene måned for måned, og kun så længe at ansøger er berettiget til tilskud.

Når der er ansøgt, skal ansøger hver måned på mail til kontoret bekræfte, at ansøger ønsker at opretholde sin ansøgning om COVID-19 fripladstilskud og tilkendegive, at ansøger fortsat opfylder betingelserne for at modtage tilskud.

I er velkommen til at ringe såfremt der er spørgsmål.