Man kan både til skole og SFO søges om fripladsstøtte på baggrund af årsindkomsten.

  

Der søges gennem friskolen i et centralt statslig fordelingssekretariat. Friskolen får derved nogle midler til fordeling blandt ansøgerne.

  

Ansøgningerne vil blive behandlet af fordelingssekretariatet omkring jul, hvorefter skolen vil få besked.
 

Friskolens bestyrelse kan, hvis der sker en henvendelse via skolen, foretage en forhåndsvurdering, og eventuel give støtte ud fra dette, således at man opnår tilskud fra august til december.


For at bestyrelsen kan lave forhåndsvurderingen, skal en kopi af seneste årsopgørelsen samt udfyldt skema afleveres til skolen ved skolestart.


Ansøgningsskemaerne kan hentes på kontoret eller downloades herunder.

Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil skolepengene blive reguleret tilsvarende.

 

Læs mere om støtten på http://www.fordelingssekretariatet.dk/

 

Det er i meget specielle tilfælde muligt at søge bestyrelsen om yderligere friplads.