Sygdom og andet fravær

Sygdom

Ved sygdom kontaktes skolens kontor ved skoledagens start på telefon 8639 8137 eller der sendes en mail til skolesekretær Jytte Veje på jv@midtdjursfriskole.dk. Hvis eleven går i morgen-SFO kontaktes denne på telefon 8639 8044.


Andet fravær

Ved andet fravær op til tre dage skal klasselæreren orienteres. Hvis fraværet er over tre dage, skal dette aftales med skolelederen 1 uge forinden, således man kan orientere om hvilket materiale der forventes gennemgået i fraværsperioden