Procedure ved udmeldelse

Udmeldelse af skolen eller fritidsordningen skal ske skriftligt med mindst en måneds varsel til den 1. i en måned.

Dette kan ske ved at sende et brev til skolen eller skrive en mail til mdsf@midtdjursfriskole.dk.

Vælger eleven at stoppe inden opsigelsesfristens udløb, tilbagebetales skolepengene ikke.