Midtdjurs Friskole er en skole hvor:

3)    Alle er en del af fællesskabet og der er plads til forskellighed.

      Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af aldre, køn, interesser og hold. Et fællesskab hvor man bliver respekteret, som den man er. I et trygt fællesskab er alle samtidig ansvarlige for selv at bidrage positivt til fællesskabet. 

 

På vores skole:

·         Lærer børnene at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til den enkelte og til børns forskelligheder.

·         Mærker børnene samhørighed og venskaber på tværs af aldersgrupper.

·         Har vi mange fællesaktiviteter såsom, morgensamling, fælles temauger, fælles projekter, fælles ture, og hjælpeordninger på tværs af aldre.

·         Giver fællesskabet eleverne mulighed for at spejle sig selv, blive anerkendt, blive inspireret og udfordret.

·         Lærer eleverne at argumentere for deres ideer, behov og holdninger.