Midtdjurs Friskole er en skole hvor:

4)    Børn har lyst til læring. 

      Alle børn er født med en fantastisk lyst til at tilegne sig viden, og de elsker at blive klogere på sig selv og verden. Børn har et kæmpe potentiale for at lære en masse ting, og det er derfor skolens allervigtigste opgave at styrke denne lyst.   

På vores skole:

·         Værner vi om børnenes medfødte nysgerrighed og undren.

·         Lærer børnene ved aktivt at udforske deres omverden.

·         Laver børnene praktiske ting for at forstå komplicerede sammenhænge.

·         Organiserer vi undervisningen, så det enkelte barn udfordres og stimuleres.

·         Arbejder vi med fleksible undervisningsgrupper, som et vigtigt led i undervisningsdifferentieringen.

·         Tager undervisningen hensyn til, at der er forskel på den måde drenge og piger bedst lærer på.

·         Har vi et tæt samarbejde på flere planer mellem SFO/klub og skole.

·         Har vi stor respekt for de ansattes engagement og faglighed.

·         Samarbejder vi med det omkringliggende samfund, og på den måde udvider vi skolens ramme for læring.