Midtdjurs Friskole er en skole hvor:

7)    Vi har en lokal forankring med udsyn til verden.

      Vores børn vokser op i en internationaliseret verden. Samtidig bygger deres hverdagsliv meget på de nære relationer. Derfor skal vi give dem redskaber til at forstå og begå sig i denne verden.  

Vores skole: 

·         Er en skole, der orienterer sig mod verden - lokalt såvel som globalt.

·         Prioriterer samfundsorienterede fag og en tidlig start på fremmedsprogsundervisningen.

·         Er samlingspunkt for forskellige kulturelle og sociale aktiviteter, også udenfor skoletiden.