Tilsynsførende

Alle friskoler skal vælge en tilsynsførende. Det er forældrene som vælger. Den tilsynsførende skal føre tilsyn med skolens undervisning og bliver valgt på skolens generalforsamling for 4 år.

På den ekstraordinære generalforsamling i september 2018 blev Else Marianne Warming valgt til tilsynsførende.


 

Lidt om hvad en tilsynsførende er

 Sidste forår i 2011 blev jeg valgt som tilsynsførende på Midtdjurs friskole.

 Nogen har spurgt, hvad en tilsynsførende egentlig er for en størrelse.

 Som tilsynsførende er man ”ansat” af undervisningsministeriet for at føre tilsyn med, at undervisning og hverdag på en friskole ”står mål med” hvad, der tilbydes i de offentlige skoler.

 I takt med at der bliver flere og flere friskoler med forskellige værdigrundlag, har man fundet det nødvendigt at ”uddanne” disse tilsynsførende, hvorfor jeg i september 2011 var på et tre-dages-seminar i Middelfart for at lære om, hvad man skal kigge efter og være opmærksom på.

 En tilsynsførende skal følge skolens dagligdag mindst to undervisningsdage om året samt aflægge en mundtlig rapport på skolens generalforsamling. Rapporten skal efterfølgende kunne findes skriftligt på skolens hjemmeside og derved være tilgængelig for alle interesserede.

De første observationer:

 Jeg fulgte skolens undervisning og dagligdag første gang den 30. november 2011 og var fuldt ud tilfreds med, hvad jeg så og fornemmede. Skolens ”grønne profil” skinner igennem på mange områder, og er meget i tråd med tidens mantra om, at vi skal kende til og værne om vore naturlige værdier. Ydermere er der meget stor social træning i, at eleverne lærer at omgås hinanden i andre ”rum” end bare et klasseværelse eller på en legeplads.

 Jeg regner med igen at besøge skolen i marts måned 2012, så mine seneste indtryk er skarpe på nethinden, når generalforsamlingen afholdes den 12. april 2012.

 M.v.h.

Kurt Madsen