Forældrebetaling

Prisliste gældende for Midtdjurs Friskole.

Indskrivningsgebyr: kr. 500 pr. barn
Engangsbeløb betales kun ved indskrivning.

Nedenstående beløb er pr. måned og juli måned er betalingsfri.

Skolepenge:
                          0. – 3. klasse             4 – 9. klasse

1. barn               kr. 1.192                    kr. 1.410
2. barn               kr.    834                    kr. 1.052
3. barn               kr.    476                    kr.    694
4. barn               gratis                         gratis

 

Derudover betales lejrpenge på 100 kr./måned fra 4.-9. klasse. Starter barnet senere end august måned i 4. klasse tilpasses beløbet i overensstemmelse hermed.

Det ældste barn betragtes altid som det første barn, når rabatten regnes ud.

Tidlig SFO.

Tidlig SFO: kr. 1.570 pr. måned

i april, maj og juni. Prisen dækker pasning i hele SFO’s åbningstid, inkl. madordning i SFO.

SFO: kr. 707

(ingen søskenderabat) inkl. madordning.

Juniorklubben: kr. 544

(ingen søskenderabat) inkl. madordning.

Det fjerde barn er dog gratis i klub/SFO.

Ved yngre søskende i pasningstilbud uden for friskolen kan man opnå søskenderabat. Rabatten opnås hvis den/de yngre søskende (uanset alder) er indskrevet på friskolen til senere start og indskrivningsgebyret er betalt.

Ring endelig og spørg om en udregning af prisen.

Friplads

Man kan både til skole og SFO søges om fripladsstøtte på baggrund af årsindkomsten. Der søges gennem friskolen i et centralt statslig fordelingssekretariat. Friskolen får derved nogle midler til fordeling blandt ansøgerne.

 

Ansøgningerne vil blive behandlet af fordelingssekretariatet omkring jul, hvorefter skolen vil få besked. 

 

Friskolens bestyrelse kan, hvis der sker en henvendelse via skolen, foretage en forhåndsvurdering, og eventuel give støtte ud fra dette, således at man opnår tilskud fra august til december.

 

For at bestyrelsen kan lave forhåndsvurderingen, skal en kopi af seneste årsopgørelsen samt udfyldt skema afleveres til skolen ved skolestart.

Ansøgningsskemaerne kan hentes på kontoret eller downloades herunder.

 

Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil skolepengene blive reguleret tilsvarende.

Ansøgningsskema

vil du høre mere

Skriv for at få en uforpligtende snak med skolelederen Martin