Forældrebetaling

Prisliste gældende for Midtdjurs Friskole.

Indskrivningsgebyr: kr. 500 pr. barn
Engangsbeløb betales kun ved indskrivning.

Nedenstående beløb er pr. måned og juli måned er betalingsfri.

Skolepenge:
                          0. – 3. klasse             4 – 9. klasse

1. barn               kr. 1.240                    kr. 1.467
2. barn               kr.    868                    kr. 1.095
3. barn               kr.    496                    kr.    723
4. barn               gratis                         gratis

Derudover betales lejrpenge på 100 kr./måned fra 4.-9. klasse. Starter barnet senere end august måned i 4. klasse tilpasses beløbet i overensstemmelse hermed. Afbrydes skoleforløbet i utide enten på skolens eller forældrenes initiativ tilbagebetales eventuelle lejrpenge ikke.

Det ældste barn betragtes altid som det første barn, når rabatten regnes ud.

Tidlig SFO.

Tidlig SFO: kr. 1.633 pr. måned

i april, maj og juni. Prisen dækker pasning i hele SFO’s åbningstid, inkl. madordning i SFO.

SFO: kr. 735

(ingen søskenderabat) inkl. madordning.

Juniorklubben: kr. 566

(ingen søskenderabat) inkl. madordning.

Det fjerde barn er dog gratis i klub/SFO.

Ved yngre søskende i pasningstilbud uden for friskolen kan man opnå søskenderabat. Rabatten opnås hvis den/de yngre søskende (uanset alder) er indskrevet på friskolen til senere start og indskrivningsgebyret er betalt.

Ring endelig og spørg om en udregning af prisen.

Friplads

Man kan både til skole og SFO søges om fripladsstøtte på baggrund af årsindkomsten. Der søges gennem friskolen i et centralt statslig fordelingssekretariat. Friskolen får derved nogle midler til fordeling blandt ansøgerne.

Ansøgningerne vil blive behandlet af fordelingssekretariatet omkring jul, hvorefter skolen vil få besked. 


Ansøgningsskemaerne kan hentes på kontoret eller downloades herunder.

 

Når vi kender det reelle tilskud fra fordelingssekretariatet, vil skolepengene blive reguleret tilsvarende.

Ansøgningsskema