Sundhedsplejersken

Ellen Tambjerg Holm er sundhedsplejerske ved Midtdjurs Friskole.

Skolesundhedsplejersken arbejder ud fra ”lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge” og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Sundhedstjenesten er omfattet af tavshedspligt, oplysninger på evt. spørgeskemaer er til brug for skoletjenesten og er ligeledes omfattet af tavshedspligten.

 

Formål

  • At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
  • At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og i fritiden
  • At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene om det
  • At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser. 

Skolesundheds-tjenestens tilbud.

 

I 0. klasse inviteres forældre og barn til samtale og undersøgelse – en såkaldt indskolingsundersøgelse.

 

Alle elever i 1., 4. og 8. klasse inviteres til individuelle samtaler og /eller undersøgelse.

 

Desuden vil sundhedsplejersken, på forskellige årgange og i samarbejde med lærerne, lave sundhedspædagogiske aktiviteter.

Det kan omhandle emner som:

 

  • klassens trivsel / venskaber
  • pubertet / kroppens forandringer
  • seksuel sundhed / personlige grænser
  • mad og motion

Kontakt sundhedsplejersken.

Elever og forældre er til en hver tid velkomne til at kontakte sundhedsplejersken for råd og vejledning, eller for at aftale tid til en samtale.

Ellen Tambjerg Holm kommer på skolen ca. en dag om måneden, men kan alle hverdage kontaktes via telefon eller mail.

 

Ellen Tambjerg Holm

tlf.: 87535473/23264336

elth@syddjurs.dk