Ny elev

Procedure ved optagelse af nye elever

På Midtdjurs Friskole finder optagelse af en ny elev sted via henvendelse til skolens leder.

Lederen kan fortælle, om der er plads i den enkelte klasse, fortælle om skolen og kan eventuel sørge for yderligere materiale enten ved at henvise til hjemmesiden eller sende det med posten.

 

Ved fortsat interesse for skolen aftales et møde med skolelederen, hvor også klasselæreren vil være tilstede. Der laves rundvisning og fortælles om skolens værdigrundlag, praktiske dagligdag og gensidige forventninger. Det afdækkes endvidere, om der er problematikker omkring eleven, som skolen skal tage stilling til, om skolen kan løse. Hvis eleven har særlige behov, skal disse være afdækket af PPR, inden eleven kan optages.

 

Derefter aftales et nyt (telefon)møde, der sikrer at alle parter har haft et par dages betænkningstid inden beslutningen tages.

Indskriv dit barn i Midtdjurs Friskole

3 måneders prøveperiode.

Når eleven optages vil det være på en 3 måneders prøveperiode, hvor eleven i en positiv mening vil blive fulgt lidt nøjere, idet det er vigtigt at alle parter fungerer godt sammen. Er de 3 måneder vel overstået, vil eleven blive endelig optaget.

 

Vi tilstræber 14 – 16 børn pr. stamgruppe, men skolelederen og bestyrelsen kan give dispensation herfra. Dispensationen kan være både op og ned.

 

Starter en ny elev inden den 15. i måneden betales for en hel måned, og starter eleven efter den 15. betales for ½ måned.

 

Er barnet tilmeldt tidligt i forhold til skolestarten, indkaldes forældrene til samtale med skoleleder og klasselærer i god tid inden tidlig SFO starter den 1. april, og ovenstående procedure følges.

 

Bestyrelsen informeres løbende i forløbet men den endelige beslutning ligger hos skolelederen i samråd med klasselæreren.