Værdier

Aktive, trygge og glade børn lærer meget

Værdigrundlag på Midtdjurs friskole.

På Midtdjurs Friskole ser vi børn som hele mennesker. Vi ved, at aktive, trygge og glade børn lærer meget.

 

Vores mål med værdigrundlaget er, at børnene hver eneste dag skal mærke, at skolens grundlæggende værdier er konkrete, levende, og har betydning for dem hver især.

1. Venskab

På Midtdjurs Friskole går vi meget op i at alle har en god dag. Vi passer på hinanden hele dagen, og forpligter os på at indgå i udviklende fællesskaber. I frikvartererne leger eleverne både med yngre og ældre elever. De lærer at udsætte behov, at give plads, at løse konflikter og opfinde og udvikle lege.

 

 • Vi har store-lille venner.
 • Vi går op i at eleverne leger og lærer på tværs af klasserne.
 • Vi har morgensamling, fredagsfarvel og fællesfestival.
 • Vi er opmærksomme på hinanden og drager omsorg.
 • Vi tager på ture og bygger minder.

2. Mangfoldighed

Vi er mangfoldige både i vores samvær og vores udtryksformer. Vi gør os umage med at forstå hinandens synspunkter og hensigter. Vi tror på, at alle gør det bedste de kan. Vi er også mangfoldige i vores måde at undervise og lære på.

 

 • Vi går i Bakkerne.
 • Vi bruger vores nære og fjerne omverden.
 • Vi laver teater.
 • Fællesfestival med sambaoptog.
 • Den daglige undervisning.

3. Nærvær

På Midtdjurs Friskole har voksne som børn gode relationer til hinanden. Vi vægter mange voksne blandt vores børn, og vi prioriterer at klasserne ikke bliver for store.

Alle børn bliver mødt som det hele menneske, de er. Vi mener tryghed, tillid og omsorg er en grundlæggende forudsætning for, at børnene kan hvile i sig selv og derfor være åben for omverdenen.

Vi vægter et nærværende forældresamarbejde. Det betyder, at vi bevidst har fravalgt distraherende kommunikationsplatforme, således, at vores kommunikation med forældrene foregår i det fysiske møde, i vores ugentlige ugebrev eller telefonisk.

Vi er autentiske voksne, der anerkender og ser børn hver eneste dag.

Vi prioriterer at være en del af vores omgivende lokalsamfund. Vi samarbejder med de forskellige virksomheder og foreninger, både som arrangører og deltagere i lokale begivenheder.

Vi har en unik natur i vores nærmiljø. Det at være tæt på naturen, at være nærværende i naturen.

På trods af aldersforskel skal der være en sammenhængskraft på tværs af årgangene. Derfor sidder børnene med deres lille eller store ven til vores daglige morgensamling. I emneuger arbejder vi også på tværs af huset – netop for at styrke sammenholdet.

4. Virkelyst

Børn er klart mest motiverede, når de er forberedte. Samarbejdet mellem skole og forældre er en vigtig instans for at fremme elevernes motivation, gøre dem nysgerrige og give dem lyst til læring.

 

 • Vi giver børnene livsmod og opfordrer dem til at arbejde innovativt og selvstændigt.
 • Med udgangspunkt i Zonen for Nærmeste Udvikling giver samlæste klasser mulighed for at dygtiggøre og udvikle det enkelte barn, hvor det er niveaumæssigt.
 • Virkelyst opstår når man tager ejerskab for egen læring. Skolen støtter og guider, så det enkelte barn kan tage ansvar og bidrage til et positivt læringsfællesskab, hvor det er muligt at lære og udvikle sig individuelt og fælles.