Værdier

Aktive, trygge og glade børn lærer meget

Værdigrundlag på Midtdjurs friskole.

”På min skole kender vi hinanden. Jeg har gode kammerater, og jeg kan godt lide at lære noget.”

På Midtdjurs Friskole ser vi børn som hele mennesker. Vi ved at aktive, trygge og glade børn lærer meget.

Vores mål med værdigrundlaget er, at børnene hver eneste dag skal mærke, at skolens grundlæggende værdier er konkrete, levende, og har betydning for dem hver især.

1. Naturen er en aktiv del af børnenes hverdag og et grundlæggende fokusområde for skolen

Naturen er en stor del af skolens hverdag og grønne miljøbevidste profil. Også i fremtiden vil natur og klima være i fokus. Naturen er desuden en fantastisk ramme for læring, og giver rig mulighed for oplevelse, leg og bevægelse. Vi vil give eleverne en stor naturfaglig indsigt, og en forståelse for hvorfor, samt handling på hvordan vi kan passe på naturen.

 

På vores skole

 • Inddrages naturen og de mange grønne områder i de øvrige fag og tværfaglige sammenhænge, herunder også SFO. Vi tager naturen ind i undervisningen og undervisningen ud i naturen.
 • Lægger vi vægt på, at alle elever får mulighed for at undres, eksperimentere, forske og opfinde.
 • Agerer vi bæredygtigt og bruger naturens ressourcer med omtanke

2. Børn oplever nærvær og tryghed

At være tryg giver mod til at turde tage mod nye udviklende udfordringer og giver overskud til at koncentrere sig om at lære. Børn skal ses og høres af nærværende voksne for at trives.

 

På vores skole

 • Er vi en overskuelig størrelse, der gør at alle elever, forældre og lærere kender hinanden.
 • Er der plads til at være forskellig. Den enkelte elev mødes der hvor han eller hun er.
 • Har vi nul tolerance i forhold til mobning.
 • Opdrages eleverne til at tage vare på- og respektere hinanden.
 • Er de voksne opmærksomme, anerkendende, inspirerende og nærværende.

3. Alle er en del af fællesskabet og der er plads til forskellighed

Vi lægger vægt på et trygt og anerkendende fællesskab på tværs af aldre, køn, interesser og hold. Et fællesskab hvor man bliver respekteret, som den man er. I et trygt fællesskab er alle samtidig ansvarlige for selv at bidrage positivt til fællesskabet. 

 

På vores skole

 • Lærer børnene at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til den enkelte og til børns forskelligheder.
 • Mærker børnene samhørighed og venskaber på tværs af aldersgrupper.
 • Har vi mange fællesaktiviteter såsom, morgensamling, fælles temauger, fælles projekter, fælles ture, og hjælpeordninger på tværs af aldre.
 • Giver fællesskabet eleverne mulighed for at spejle sig selv, blive anerkendt, blive inspireret og udfordret.
 • Lærer eleverne at argumentere for deres ideer, behov og holdninger.

4. Børn har lyst til læring

Alle børn er født med en fantastisk lyst til at tilegne sig viden, og de elsker at blive klogere på sig selv og verden. Børn har et kæmpe potentiale for at lære en masse ting, og det er derfor skolens allervigtigste opgave at styrke denne lyst. 

 

På vores skole

 • Værner vi om børnenes medfødte nysgerrighed og undren
 • Lærer børnene ved aktivt at udforske deres omverden
 • Laver børnene praktiske ting for at forstå komplicerede sammenhænge
 • Organiserer vi undervisningen, så det enkelte barn udfordres og stimuleres
 • Arbejder vi med fleksible grupper som en vigtig del af undervisningsdifferentieringen
 • Har vi stor respekt for de ansattes engagement og faglighed

5. Børn trives og udvikles med kreativitet

Vi værdsætter leg, fantasi og kreativitet. Med det vil vi give børnene fælles oplevelser, styrke deres kreativitet og personlige udvikling.

 

På vores skole

 • Er vi med kreativitet, fantasi og eksperimenter på opdagelse efter ny viden og inspiration.
 • Arbejder vi med kunstneriske udtryk i proces og produktion, eleverne eksperimenterer med egne udtryk.
 • Er fortællingen et fast punkt på den daglige morgensamling.
 • Styrkes eleverne i at udtrykke sig også foran en forsamling.

6. Børn bevæger sig og spiser sund mad

Motion, bevægelse og sund mad er vigtige faktorer for en god skoledag. Det skaber trivsel og skærper lysten og evnen til indlæring.

 

På vores skole

 • Er skolegang ikke noget hvor man bare skal sidde stille, men også bevæge sig og bruge kroppen.
 • Får man pulsen op hver eneste dag.
 • Er vi meget ude.
 • Laver børn sund mad, og slik og kage er ikke en del af dagligdagen.
 • Er der i SFO’en ugentlige udelivs-, krops- og bevægelsesaktiviteter.

7. Børn oplever en lokal forankring med udsyn til verden

Vores børn vokser op i en internationaliseret verden. Samtidig bygger deres hverdagsliv meget på de nære relationer. Derfor skal vi give dem redskaber til at forstå og begå sig i denne verden.  

 

Vores skole

 • Er en skole, der orienterer sig mod verden – lokalt såvel som globalt.
 • Prioriterer samfundsorienterede fag og en tidlig start på fremmedsprogsundervisningen.
 • Er samlingspunkt for forskellige kulturelle og sociale aktiviteter, også udenfor skoletiden.