Socialfaglig rådgivning

På Midtdjurs Friskole

Tidlig opsporing af socialfaglig problematikker

Den socialfaglige rådgiver er med til at sikre en tidlig indsats for at forebygge, at en begyndende bekymring omkring et barns trivsel vokser sig stor.

 

Formålet med de socialfaglige rådgivere er tidligt at opspore socialfaglige problematikker hos børn i dagtilbud og på skoler med henblik på at afhjælpe problemerne, inden de vokser sig store. De socialfaglige rådgivere er et tilbud til skoler, dagtilbud samt til børn, unge og familier, når barnet/den unge ikke er tilknyttet familie afdelingen.

 

Udgangspunktet for de socialfaglige rådgiveres arbejde er det enkelte barns trivsel. Det betyder, at den socialfaglige rådgiver har behov for informationer fra både skole og hjem om barnets trivsel og udvikling – og også ofte fra barnet selv. 

 

Kontakten mellem den enkelte familie og den socialfaglige rådgiver

Kontakten mellem den enkelte familie og den socialfaglige rådgiver skabes ved:

 

  • at den socialfaglige rådgiver deltager i et tværfagligt møde på skolen sammen med forældrene
  • at forældrene selv tager kontakt til den socialfaglige rådgiver
  • at lærer/pædagog eller andre fagpersoner formidler kontakten til den socialfaglige rådgiver
  • at barnet/den unge selv tager kontakt til den socialfaglige rådgiver på skolen
  • at tilbyde gruppetilbud for børn og unge i skilsmissefamilier

Råd og vejledning
til familier og professionelle

De socialfaglige rådgivere tilbyder råd og vejledning både til familier og professionelle på skoler og i daginstitutioner.

Familier

I forhold til børn og familier kan der tilbydes et korterevarende samtaleforløb med den socialfaglige rådgiver for at sikre en hurtig og forbyggende indsats. 

 

Eksempler på opgaver for den socialfaglige rådgiver:

 

  • Samtaler med børn, der har det svært pga. forældres skilsmisse eller andre svære forhold i familien.
  • Samtale med forældre, der ønsker hjælp for at skabe et bedre samspil med deres barn.
  • Samtaler med børn og/eller forældre, hvor forældrene oplever udfordringer omkring deres barn fx i forhold til begyndende skolefravær, ængstelighed hos barnet, bekymrende adfærd, selvværdsproblematikker, præstationsangst, spilafhængighed, isolation, manglende tilknytning til børnefællesskaber mm.
  • Afklarende forløb hvor forældre og dagtilbud ser forskellig adfærd hos barnet.
  • Støtte til at etablere et godt samarbejde mellem dagtilbud/skole og hjem
 
Forældre/børn har mulighed for anonym rådgivning fra en socialfaglig rådgiver, hvis man ikke ønsker at oplyse navn.

Socialfaglig rådgiver på Midtdjurs Friskole og børnehuset

 

 
Socialfaglig rådgiver på Midtdjurs Friskole og Børnehuset Solbærkrogen:
 

Christina Friang Vangsgaard

Cfva@syddjurs.dk         

telefon: 20157436

 

 

Christina er socialfaglig rådgiver og er tilknyttet Midtdjurs friskole. Christina er på skolen fredag i lige uger fra 8-12. I kan tage chancen, kigge forbi og se om hun er ledig til en snak, eller I kan udfylde nedenstående formular og lave en aftale med hende.

 

 

Christina er på skolen fredag i lige uger fra 8-12
Skriv direkte til Christina og lav en aftale.